Datu tipi(Data types)

Pamatā ir pāris datu tipi, kurus izmanto gan kompleksām, gan vienkrāšām operācijām:

  • String (str vai txt). Izmanto jebkuru rakstzīmju kombinācijai, kas parādās uz tastatūras, piemēram, burti, cipari un simboli.
  • Character (vai char). Izmanto atsevišķiem simboliem.
  • Integer (vai int). Izmanto veseliem skaitļiem.
  • Float (vai Real). Izmanto skaitļiem, kas satur decimāldaļas, vai daļskaitļiem.
  • Boolean (vai bool). Izmanto, ja dati ir ir tikai patiess/nepatiess(True/False).
Avots

Kompleksātās sistēmās tiek lietotas arī citas datu struktūras, kuras sevī var ietvert vairāk kā 1 mainīgo.

  • Array( via arr vai []). Augsta līmeņa objekts, kas satur sevī citus mainīgos vai datu tipus.

Masīvs ir īpaša veida mainīgais, kurā var saglabāt vairākas vērtības, izmantojot īpašu sintaksi. Katra vērtība ir saistīta ar skaitlisko indeksu, kas sākas ar 0. Nākamajā attēlā ir parādīts, kā masīvs saglabā vērtības.

Avots

Skaitīšana masīvā parasti sākas no 0. Tātad lai piekļūtu 1. elementam, ir jāizsauc 0. elements.

//Javascript Koda piemers ko var veikt pārlūkprogrammas konsolē
//Inicializejam masīvu
let masivs = [0,1,2,4];
//Lai izsauktu konkrēto masīva elementu, lietojam pozīciju, kā rādīts augstāk
masivs[1];
//Rezultātā parādās 1, jo tas ir 2. elements, bet skaitīšana sākas no 0

Citās programmēšanas valodās, piemēram C# ir citas līdzīgas datu struktūras kā saraksti, kurus izsauc ar “List<T>”, par kuriem var uzzināt vairāk gan tehniskajā dokumentācijā, gan tiešsaites pamācībās.