Objekti

Mūsdienu programmēšanā objekti tiek lietoti pārsvarā visos projektos un komandās. Zināt kā strādāt ar objektiem ir viena no vissvarīgākajām lietām. Objekti ir arī objektorientētas programmēšanas pamatā.

Reālajā pasaulē, mašīna ir objekts.

Mašīnai ir dažādas īpašības(properties) un darbības(methods), ko tā var veikt.

ObjektsĪpašības(Properties)Darbības(Methods)

masina.marka= Fiat

masina.modelis = 500

masina.svars = 850kg

masina.krasa = balts

masina.start()

masina.braukt()

masina.bremzet()

masina.stop()
Avots

Lai gan visām mašīnām ir vienādas īpašības(properties), piemēram svars un krāsa, to vērtības(value) atšķirās.

Visām mašīnām ir vienādas metodes, ko tās var veikt, bet tās veic dažādos laikos.

Šo visu var arī atspoguļot kodā.

//Javascript kods, ko var palaist pārlūkprogrammas konsolē
const masina= {
marka:"Fiat", 
modelis:"500", 
krasa:"balts"};
//rezultāta iegūšana

masina.marka;
Objektu metodes
Objektiem var būt arī metodes, jeb darbības ko tie veic.

Metodes ir darbības, kuras var veikt ar objektiem.

Metodes tiek saglabātas rekvizītos kā funkcijas.
//Javascript kods, ko var palaist pārlūkprogrammas konsolē
const persona = {
  vards: "Janis",
  uzvards : "Berzins",

  pilnaisVards: function() {
    return this.vards + " " + this.uzvards;
  }
};
//rezultata izsauksana
persona.pilnaisVards();

No šī varam secināt, ka ar objektus varam lietot gan dažādām funkcijām, gan informācijas glabāšanai. Lai uzzinātu vairāk par objektorientētu programmēšanu var lasīt: