Mainīgie(Variables)

Programmēšanā ir veids kā uzglabāt un izmantot iepriekš definētas vērtības. Šīs vērtības sauc par mainīgajiem.

Līdzīgi kā mainīgais matemātikā, mainīgais ir veids, kā saglabāt informāciju ar noteiktu nosaukumu. Piešķirot vērtībai nosaukumu, mēs varam viegli atkārtoti izmantot šo vērtību savā kodā. Tāpat kā mainīguma ideja, programmēšanas mainīgais ļauj mums viegli mainīt vērtību visā mūsu kodā.

Mainīgo definēšana ir svarīgs princips, jo tādējādi šī informācija var tikt atkārtoti izmantota. Ar mainīgajiem var veikt dažādas funkcijas.

Lai lietotu mainīgos tos ir jāizveido. Lai tos izveidotu, tiek izvēlēts datu tips un tad ar operatoru ”=” tiek piešķirta vērtība. Dažās programmēšanas valodās ir brīvie mainīgie, kuri izvēlas datu tipi atkarībā no piešķirtās vērtības. Piemēram “var” datu tips dažādās programmēšanas valodās kā Javascript, C# u.c.

Koda piemēri:

//Javascript piemērs, ko var nokopēt pārlūkprogrammas konsolē
var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;
z; //izsauc rezultātu
//var šajā gadījumā ir int
//Mainīgie var arī būt string un citi datu tipi
string x = "Text";

Par citiem datu tipiem skatīties : https://www.semikods.lv/programmesana/programmesanas-pamati/datutipi/